Naší službou je klientské zpracování agend, tedy tzv. outsourcing, tj. vyčlenění provozních aktivit z podniku s cílem snížit fixní náklady.

Chápeme, že vedení účetnictví, zpracování mezd, správa agendy sociálního a zdravotního pojištění, povinnosti ke statistickým úřadům a další administrativní činnosti nejsou Vašimi podnikatelskými prioritami.
Nabízíme naše služby v několika formách, abyste se mohli koncentrovat výhradně na rozvoj svých podnikatelských aktivit.

Výhodou outsourcingu jsou mimo jiné nízké fixní měsíční náklady, je to možnost snížit náklady na vlastní specialisty, včetně jejich výběru, tréninku a profesního vzdělávání, lze také úplně odstranit náklady na vlastní HW a SW, jejich pořízení, aktualizace, údržbu a renovaci.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás