Přebíráme odpovědnost za správu všech daňových povinností našich klientů.

V rámci právního rámce řešíme otázky daňového plánování, včetně jakýchkoli mezinárodních vazeb a struktur. Daňové záležitosti klientů z nadnárodních korporací konzultujeme přímo s daňovými experty v zahraničí.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás