V úzké spolupráci s advokátní kanceláří Matzner et al zajišťujeme našim klientům právní služby zejména v oblastech obchodního práva, pracovního práva, práva obchodních společností či práv duševního vlastnictví.

Bližší informace čtěte, prosím, na www.matzner.legal.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás