Podle požadavků klienta připravujeme a analyzujeme reporty, které umožňují průběžné sledování a vyhodnocování hospodaření společnosti v několika dimenzích a v různých periodách podle potřeb a očekávání klienta. Máme zkušenosti s různými reportingovými systémy nebo nástroji, s reportingem pro nadnárodní korporace nebo potřeby akciových burz.

Ve fázi zavádění reportingové praxe jsme připraveni navrhnout, implementovat a analyzovat i nestandardní specifické výkazy.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás