V reakci na množící se dotazy co je míněno termínem „daňově uznatelné příjmy“ uvádíme:

  1. V případě, že vedete „podvojné účetnictví“ je daňově uznatelným příjmem vše, co jste v daném období vyfakturovali (naúčtovali zákazníkovi) bez ohledu na to, jestli vám bylo i ve stejném období zaplaceno.
  2. V případě, že vedete daňovou evidenci (jednoduché účetnictví), je vaším daňově uznatelným příjmem to, co vám za vaše výkony, služby či zboží v daném období přišlo na bankovní účet nebo do pokladny, a to i v případě, že jste fakturu vydali kdykoli před tímto obdobím.

Vláda upřesňuje podmínky pomoci – vyplacení bonusu.

Oproti původně ohlášeným 15.000 Kč za každý měsíc, po který byla OSVČ důsledky pandemie zasažena, se má nyní jednat o jednorázový bonus až 25.000 za období 12.3.-30.4.

Nárok má OSVČ, která
1. vykonává činnost jako hlavní nebo
2. vykonává činnost jako vedlejší, ovšem jen pokud měla současně nárok na výplatu invalidního důchodu, starobního důchodu, rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství – přesněji dle § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění
3. vykazuje za období leden až březen 2020 o nejméně 10% nižší hrubé daňově uznatelný příjem než v období leden až březen 2019 (nebo za první tři měsíce podnikání, pokud začala podnikat později, než v lednu 2019).
4. v roce 2019 dosáhla alespoň 180.000 Kč hrubých příjmů nebo v přepočtu na dobu podnikání alespoň 15.000 Kč hrubých příjmů za měsíc.

Splnění těchto podmínek se dokládá čestným prohlášením.

Bonus se vyplatí za období od 12.3. do 30.4. ve výši 25.000 Kč nebo v nižší alikvótní částce, pokud bude v důsledku pandemie OSVČ zasažena po kratší dobu.

3.4. bude na webu mfcr.cz zveřejněn formulář pro podání žádosti.

Vyplacená částka bude nedotknutelná proti případnému započtení proti jiným pohledávkám správce daně a proti exekucím.