Otázky uplatnitelnosti náhrady škod vůči státu necháme na odbornících a soudech. Rozhodně ale stále doporučujeme chovat se tak, aby bylo možno náhradu škody případně uplatnit. To znamená:
1. Evidujte na denní bázi veškeré škody, které vám vznikají. Založte si záznamní knihu/deník a pokuste se odpovědět na otázky KDY k tomu došlo, CO se stalo, JAK se to stalo, PROČ se tak stalo, jaká vznikla VÝŠE ŠKODY a shromažďujte dostupné DŮKAZY včetně související korespondence nebo záznamů o telefonátech.
2. Převažuje názor, že škodu bude možno (pokud to půjde) uplatnit do 6 měsíců od zavedení opatření. Ta první opatření byla zavedena 15.3.2020.