Vláda upřesnila a (jak říká) zjednodušila Kurzarbeit. Vše v podstatě zůstává, jak bylo dříve avizováno, pouze původně uváděná kompenzace v situaci E se zvýšila na 60% namísto 50%.
Zdůrazněna je nutnost specifikovat důvody pro překážky v práci pro každého jednotlivého zaměstnance.

Specifikace:
1. zaměstnavatel musí uvést konkrétní důvody, pro které má zaměstnanec zůstat doma. Důvod musí mít spojitost s COVID 19.
2. Zaměstnavatel musí naplnit tato kritéria:
a. Dodržuje zákoník práce
b. Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době
c. Zaměstnanec musí být přihlášen k nemocenskému a důchodovému pojištění
d. Mzdy a související odvody musí být vyplaceny.
3. Státní kompenzace budou poskytovány prostřednictvím úřadů práce. Budou pokrývat pouze období zasažené COVID-19
4. Kompenzace je odvozena od superhrubé mzdy limitované na 48.400 a je počítána v závislosti na důvodech ve dvou režimech (fakticky původních 5 situací bylo seskupeno do dvou režimů)
a. Režim A
i. Nařízená karanténa = zaměstnanec dostává 60% (placeno státem)
ii. Podnik je uzavřen v důsledku rozhodnutí státu = zaměstnanec dostane 100%
1. Kompenzace – 80% z celkem vyplacené částky – maximálně 39.000
b. Režim B
i. Překážky na straně zaměstnavatele v důsledku karantény nebo ošetřovačku u více než 30% zaměstnanců = zaměstnanec dostane 100%
ii. Omezené dodávky vstupů (materiál apod.) = zaměstnanec dostane 80%
iii. Omezená poptávka po výrobcích nebo službách = zaměstnanec dostane 60%
1. Kompenzace – 60% z celkem vyplacené částky – maximálně 29.000
5. Žádosti budou přijímány od 6.4.
6. Jak žádat bude zveřejněno tento týden.
7. Žádost se má týkat vždy již uzavřeného období (předcházejícího měsíce)